Vi bygger, utvecklar och äger fastigheter långsiktigt.

Ägare med tradition och entreprenörskap

Alhem bildades så sent som 2018 men vilar på gedigen erfarenhet hos både styrelse och ledning. Entreprenörskap, långsiktighet, ansvar och förvaltning är ledord för Alhem. Det finns en vilja att bidra till ett gott samhälle. Grundare är två göteborgsfamiljer med flera generationers bakgrund i handel- och byggverksamhet. Bolaget har en organisation med korta beslutsvägar och därmed förmåga att vara snabbfotat på marknaden. Pålitlighet och en positiv attityd präglar bolagets verksamhet.

Vi skapar värden för framtiden

Inriktningen är att förvärva råmark eller pågående projekt och bygga nytt eller färdigställa i syfte att långsiktigt äga och förvalta. Alhem planerar att i huvudsak bygga bostäder och samhällsfastigheter som skolor, barn- och äldreomsorg och vårdcentraler, men även handelsfastigheter kan komma ifråga. Kursen är tydlig, men genom snabba beslutsvägar kan vi också ta tillfället i flykten.

Expansionen planeras att ske främst i västra Sverige, men även i övriga landet med fokus på större städer och universitetsorter.